Scenic Valley

Chủ đầu tư: Chị Ngọc
Dịch vụ: thiết kế nội thất
Địa điểm:  Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Diện tích: 133,35 m2