The Art

Chủ đầu tư: anh chị Thanh
Dịch vụ: thiết kế nội thất
Địa điểm: 523A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM
Diện tích: 70 m2 (Căn C)

The Art

Investor: anh chị Thanh
Dịch vụ: thiết kế nội thất
Địa điểm: 523A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM
Diện tích: 92 m2